İpotek İşlemlerinde Eş Muvafakatnamesi Nedir?

Eş muvafakatnamesi doğrudan doğruya aile konutu ile ilgilidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 194’te açıklandığı gibi “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf Kredi işlemlerinde bankalar ve diğer finans kurumları aile konutunu teminat olarak alıp üzerine ipotek […]

İcralık Borcumu Ödemezsem Ne Olur?

Bankalar verdikleri kredi geri ödenmeyince önce müşterilerine ihtarname gönderip borcun  7/15 gün içinde (süreler değişiklik gösterebiliyor) ödenmesini talep ederler. Bu ihtarnameye karşı ihtarname ile cevap verip eğer bir ödeme planı ile ödeyebilecekseniz bunu belirtebilirsiniz. Bu aşamadan sonra banka sizin cevabınızı dikkate almazsa icra dairesi aracılığıyla ödeme emri gönderir. Burada önemli olan husus ödeme emrini tebliğ […]