Makaleler

İcralık Borcumu Ödemezsem Ne Olur?

Bankalar verdikleri kredi geri ödenmeyince önce müşterilerine ihtarname gönderip borcun  7/15 gün içinde (süreler değişiklik gösterebiliyor) ödenmesini talep ederler. Bu ihtarnameye karşı ihtarname ile cevap verip eğer bir ödeme planı ile ödeyebilecekseniz bunu belirtebilirsiniz. Bu aşamadan sonra banka sizin cevabınızı dikkate almazsa icra dairesi aracılığıyla ödeme emri gönderir. Burada önemli olan husus ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7 gün içinde itiraz hakkınız olduğudur. Borcun bir kısmına veya tamamına, faiz oranına veya borçla ilgili atılan imzaya kadar herşeye itiraz edebilirsiniz. İtiraz ederseniz mal beyanında bulunmanız da gerekmez.  İtiraz edilmezse icra takibi kesinleşir ve borcun tutarı, faizi, gerçekten size ait olup olmadığı ile ilgili açıklamalarınızı yapamamış olursunuz. İtiraz ederseniz ise takip durur ve banka 1 yıl içinde İtirazın İptali Davası açmak durumunda kalır.

Normal koşullarda kimse icralık olmaz istemez, alacaklının da verdiği krediyi vadesinde geri istemesi son derece normaldir. Bu durumda borcun doğumu sonrası alacaklı kurum ve borcunu ödeyemeyen kredi müşterisi arasında uzun yıllar sürecek bir hukuk mücadelesi başlayacaktır. Borca itiraz edildiği ve edilmediği 2 ayrı durumda hukuki süreçler farklı işleyecektir.

Borca itiraz etmediyseniz; alacaklı kurum açtığı icra takibi ile size ait menkul, gayrimenkul, maaş hacizi gibi uygulamalara gidecektir. Haciz konulan araba veya evin icradan satılması işlemleri ise apayrı bir prosedüre tabidir ve yine itiraz edilecek hususlara göre bu malların icradan satılabilmesi ortalama 2-3 yıl kadar sürebilir. Çalışıyor iseniz maaşınıza haciz gelebilir ancak emekli iseniz emekli maaşına haciz konulamaz. Devlet memuru iseniz  maaşınızın sadece ¼’üne haciz konulabilir. Ayrıca nafaka alacağına da haciz konulamaz.

Borca itiraz ettiyseniz; bu sefer alacaklı kurum 1 yıl içinde İtirazın İptali Davası açmak durumundadır. Davayı açtıysa yine süreçler uzun olacak, bilirkişi raporları alınacak, karşılıklı itirazlar edilecek ve yine dava ortalama 2-3 yıl sürecektir. Dava sonunda alacaklı kurum haklı çıkarsa bu sefer yukarıda belirttiğimiz gibi  icra takibi ile menkul, gayrimenkul, maaş hacizi gibi uygulamalara gidecek ve alacağını icra yoluyla tahsil etmesi yine ortalama 2-3 yıl kadar sürecektir.

Sonuç olarak, hukuki süreçlerin uzunluğu ve masraflı olması her iki tarafa da fayda sağlamayacağı gibi, müşteri için borcun katlanarak artmasına, alacaklı için tahsilat yapılamamasına ve zarara yol açacaktır. En uygun yaklaşım “uzlaşı kültürünün benimsenmesi” ve daha yolun başındayken tarafların “asgari müştereklerde buluşup anlaşma sağlamasıdır”.