Makaleler

İpotek İşlemlerinde Eş Muvafakatnamesi Nedir?

Eş muvafakatnamesi doğrudan doğruya aile konutu ile ilgilidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 194’te açıklandığı gibi “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Kredi işlemlerinde bankalar ve diğer finans kurumları aile konutunu teminat olarak alıp üzerine ipotek koyacaksa eş muvafakati almak zorundadırlar. Eş muvafakati alınmadan konulan ipotekler daha sonradan rızası(muvafakati)olmayan eşin itirazı ile iptal edilmektedir. Bu konuda çok sayıda mahkeme kararı eşlerin lehinedir. Bu konudaki en güncel karar Yargıtay Genel Kurulu tarafından 28.11.2019’da alınmıştır.

Sonuç olarak, aile konutu üzerine kendi muvafakati alınmadan ipotek konulan eşler endişe etmemeli, finans kurumları ise eş muvafakati almadan ipotek tesis etmemelidir.